Kalite Kontrol

ISO 9001, AIB, BRC, sertifika kapsamlarında Bak Ambalaj düzenli olarak haberli ve habersiz denetimlerden geçmektedir.

  • Gıda güvenliğine uygunluk (GMP / HACCP) 
  • Zararlı Kontrolü 
  • Çevre ve Sürdürülebilirlik çalışmaları
  • Operasyonel metodlar ve personel uygulamaları
  • Mühendislik ve bakım 
  • Temizlik uygulamaları

Bak Ambalaj iş süreçlerinde kullanılan testler ve ölçüler aşağıdaki gibidir:

  • Solvent kalıntısı
  • Isıl yapışma kuvveti 
  • Kopma mukavemeti 
  • Laminasyon kuvveti 
  • Uzama 
  • Darbe mukavemeti
  • Barcode okunurluğu 
  • Sürtünme katsayısı 
  • Ph 
  • Optik Densite
  • Nem geçirgenliği 
  • Birim ağırlık
  • Kalınlık

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız için tıklayınız.


ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sertifikası Sahibiyiz

Ege Orman Vakfı